Ploché střechy


Ploché střechy jsou střešní konstrukce jak již napovídá jejich název – ploché. Tedy takovéto střechy nemusí být úplně ploché (rovné), ale do sklonu nejvýše 5°.  Sklon střechy je důležitý pro správné odtékání vody ať již dešťové nebo té při tání sněhu.

Ploché střechy jsou velmi často tvořené v horní části vrstvou, které říkáme hydroizolace. Hydroizolace ploché střechy může být asfaltová nebo z PVC fólie.

Ploché střechy jsou naší hlavní činností a naši řemeslníci a izolatéři tvoří vždy kvalitní ploché střechy včetně hydroizolace. Chcete spolehlivou střechu se zárukovu? Jsme tu pro Vás!

Nevyýhodou ploché střechy je, že i při malé poruše hydroizolace střechy dochází k zatékání, zatímco u šikmé je vnik vody do stavby minimální.

Ploché střechy můžeme podle konstrukce rozdělit na jednoplášťové, dvouplášťové a víceplášťové.